bîh


bîh
(F.)
[ ﺦﻴﺑ ]
kök.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

 • Bih — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

 • BIH — is a three letter acronym that can stand for:*Burn In Hell, which is known as the opposite of Rest in Peace (RIP). *Benign intracranial hypertension *Bihari language (ISO 639 alpha 3, bih) *The ISO 3 letter country code for BIH ( Bosnia i… …   Wikipedia

 • BIH — sigla nelle targhe automobilistiche e in usi burocratici, Bosnia Erzegovina …   Dizionario italiano

 • BiH — Bosna i Hercegovina Босна и Херцеговина Bosnien und Herzegowina …   Deutsch Wikipedia

 • BIH — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.   Sigles d’une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres   Sigles de quatre lettres …   Wikipédia en Français

 • bihəya — sif. və is. <fars. bi. . . və ər. həya> Həyasız, utanmaz. <Səkinə xanım:> Gülsəba, heç bilirsən ki, mənim bu bihəya qardaşım arvadı başıma nə iş gətiribdir? M. F. A.. // Söyüş yerində. <Nurcahan:> Axırda təqsirli kim oldu, a… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bihədd — sif. <fars. bi. . . və ər. hədd> Hədsiz. Füzulidən səbatü səbrü cövrü qəhr az istə; Kim, ol biçarəyi dərdü qəmin bihədd zəbun etdi. F.. <Səriyyə:> Nə çarə edəsən? Sən bir tək, amma bu zalimlər bihədd. C. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • BIH — Die Abkürzung BIH steht für: Bosnien und Herzegowina, Staat in Europa Benigne intrakranielle Hypertension, „gutartiger Überdruck auf das Gehirn“, neurologisches Krankheitsbild Bihari, eine Gruppe indoarischer Sprachen (Sprachcode nach ISO 639 2)… …   Deutsch Wikipedia

 • bih — tas·bih; …   English syllables

 • BIH — International Time Bureau (Bureau International d l Heure) …   Military dictionary

 • BIH — Bosnia and Herzegovina (Regional » Countries) * Bihari (Regional » Language Codes (3 Letters)) * Bosna i Herzegovina (Regional » Countries) * Benign Intracranial Hypertension (Medical » Physiology) * Basic Irrigated Hectares (Miscellaneous » Unit …   Abbreviations dictionary